tidBANK® hjelper deg med å synliggjøre innsatsen du legger inn på jobb – uansett hvor du måtte være!

Norsk Tid as utvikler og implementerer den webbaserte applikasjonen tidBANK®

tidBANK® benyttes til dynamisk registrering og presentasjon av informasjon om bruk av tid, og fjerner rutiner basert på etterregistrering i timelister og portaler. Tilsammen utgjør vi i Norsk Tid as et erfarent fagmiljø med høy kompetanse innenfor arbeidstidsavtaler, fleksitid, ferielov, arbeidsmiljølov og regelverk for sykefravær.

Ring oss på telefon +47 22906700 eller besøk nettsiden www.tidBANK.no for mer info om tidBANK, oss og våre tjenester.

Tidsregistrering

tidBANK® gir ledere og ansatte ny kunnskap om bruk av tid.

Våre kunder oppgir å ha oppnådd overraskende store forbedringer:

  • Raskt inntjent investering ved færre feil i timegrunnlaget til lønn/fravær.
  • Tilgang til ny informasjon med stor praktisk nytteverdi for ressursstyring og analyse av organisasjonens prestasjoner.
  • Fornøyde ansatte og ledere, som opplever tillit, åpenhet, fleksibilitet og likhet.
  • Bedre kundeservice med tilstedemarkering, som gir oversikt over virkelig tilgjengelighet.
  • Mindre dobbeltregistrering ettersom tidBANK® oppdaterer systemer som Outlook, lønn, personal, økonomi, prosjektplanlegging og turnus.

Les mer om tidsregistrering i tidBANK

Timeregistrering

Når tidBANK® benyttes for tilstederegistrering, vil det automatisk bli beregnet riktig antall timer til stede for hver enkelt ansatt, hver eneste dag. Virksomheter som er lovpålagt og/eller har behov for å følge opp ressursbruk, kan bruke tidBANK® til timeregistrering/timerapportering.

Les mer om timeregistrering i tidBANK

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging med tidBANK er ment å gi mer enn bare å oppfylle minimumskravene NAV stiller til rapportering. Rutinen er laget med tanke på å støtte ansatt og leder i arbeidet med å gjennomføre en oppfølging som oppleves av begge parter som god og nyttig. Derfor er det mulig å lage egne veiledninger, råd og oppgaver i oppfølgingsplanene, i tråd med personalpolitiske mål for sykefraværsoppfølgingen.

Les mer om sykefraværsoppfølging i tidBANK

Feriekalender

Planlegg og søk om ferie, hold orden på feriedager til gode, se når kollegaer har ferie - kort sagt; få et komplett og riktig ferieregnskap ved å ta i bruk denne delen av tidBANK-applikasjonen!

Les mer om feriekalender i tidBANK

Tilstedestatus

tidBANK® skaffer daglig tusenvis av brukere bedre oversikt. Informasjonen om hvem som er til stede på våre nettsider hentes via en webservice i tidBANK®. Foruten fullstending informasjon i tidBANK kan tilsvarende informasjon presenteres i ditt Intranett, i andre applikasjoner eller på dine nettsider.

Les mer om tilstedestatus i tidBANK